Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

   

 

Beste ouders

Beste ouders,

We kunnen het iedere dag merken: we beleven geen tijd van verandering, maar de verandering van een tijdperk. Met ingrijpende gevolgen voor de samenleving en de economie.
Om een goed antwoord te kunnen geven op de uitdagingen van dit nieuwe tijdperk is veel denkkracht en creativiteit nodig. Iets wat in het onderwijs zeker niet zomaar wordt aangeleerd, omdat het onderwijssysteem nu eenmaal in en voor een heel andere tijd ontworpen is. De verschillende onderwijsvormen en niveaus in het voortgezet onderwijs zijn hier bijvoorbeeld een gevolg van.
De Nederlandse Edward de Bono Foundation zet zich in om het onderwijs te vernieuwen in het belang van het kind. In dat kader is de Foundation van mening dat ieder kind van nature beschikt over een grote denkkracht en een aangeboren gevoel voor het bedenken van allerlei creatieve oplossingen. Waardoor het mogelijk moet zijn om ALLE kinderen op school goed te laten presteren.
Ervan uitgaande dat onderwijs zowel het hart als de geest van een kind moet beroeren, heeft de Edward de Bono Foundation voor het basisonderwijs vijf workshops ontwikkeld, waarin kinderen op een heel speciale, aantrekkelijke en creatieve manier leren om hun denkvaardigheid EN zelfvertrouwen te vergroten. Je ziet kinderen als het ware opbloeien en groeien bij de thema's 'creatief waarnemen, oordeel uitstellen, flexibel associëren, alternatieven bedenken'.
De laatste workshop heet 'verbeeldingskracht' en is erop gericht om de kinderen een zogenoemde 'groei mindset' te laten ervaren door middel van het verbeelden van hun gedachten in heel bijzondere tekeningen. Deze worden vervolgens in het Inspiratiehuis Lith door de leerkrachten geselecteerd en onder leiding van kunstenares Edith Henskens, op canvas vertaald. Onderdeel van deze aanpak is een samenwerking met Galerie Sous-Terre te Lithoijen. Deze organiseert samen met stichting KinderTrots speciale exposities waar de verbeelding van de leerlingen op een bijzondere wijze aandacht krijgt onder de noemer 'KinderTrots'.
Dat de kinderen, de ouders en de leerkrachten trots zijn, spreekt vanzelf.
Maar wat nog veel belangrijker is, zijn het gegroeide zelfvertrouwen van de kinderen en het prachtige proces van zelfsturend leren dat zich in het kinderbrein heeft afgespeeld.

Met een optimistische en creatieve groet,

Edward de Bono Foundation en het KinderTrots team.